Aktuality

 

Ve čtvrtek 5. května nás nečekaně opustila Julie Kučerová Severinová. Ve Tvrdonicích se narodila, žila celý život a také ho tu v klidu završila.
Znali jsme ji všichni. Potkávali jsme se s ní na ulici, při nákupech, v kostele, na kulturních akcích, na hřbitově kam chodila na hrob svých rodičů a manžela. Vždy usměvavá, veselá a přátelská. Znali jsme ji také  jako dceru zpěváka Jožky Severina a sama byla vyhlášenou zpěvačku. Vzpomínala, že když měla poprvé vystoupit na tvrdonských slavostech, museli ji postavit na židli, aby ji mohl zabírat mikrofon. Od té doby na slavnostech nikdy nechyběla. Několikrát vyhrála sólovou soutěž ve zpěvu. Byla členkou Slováckého Podlužáckého krůžku ve Tvrdonicích a členkou souboru Břeclavan.  Byla také sólistkou cimbálové muziky Jožky Severina, která vznikla po smrti jejího otce. V duetech ho zde nahradil její mladší bratr Jožka.  Se svým manželem Jaroslavem dlouhá léta oba nejenže pracovali v programové radě národopisných slavností, ale také obětavě vedli zdejší chasu. Mladou generaci se snažili naučit podlužáckým tancům a písničkám, připravovali s ní vystoupení nejen na akce ve Tvrdonicích. Také pro ženský sbor Tvrdončanky byla oporou a dlouholetou vedoucí. Ráda oblékala náš kroj, vedla k lásce a úctě k tradici a zvykům své dcery a  vnučky.
Svými písněmi, svým  vřelým úsměvem a přátelskou povahou rozdávala radost po desítky let.  Zapamatujme si všechna ta krásná léta a vzpomínejme na ni s poděkováním a  úctou.