DNS Pomněnka

DNS Pomněnka
Domácí dětský národopisný soubor Pomněnka je hostitelem dětských souborů národopisných slavností. Reprezentuje národopisný region Podluží. Jeho základnu tvoří děti domácí i přespolní ve věku 5 – 15 let. Zpracovává především dětské hry, říkadla, písně a tance z domovského regionu. Zúčastňuje se festivalů, setkání a přehlídek nejen po celé Moravě, ale i Čechách, má za sebou mnohá vystoupení v zahraničí.
 
Může jít o obrázek 8 lidem , dítěti , stojícím lidem a venkovnímu