I. a II. ročník

První ročník Národopisných slavností 1946

         První den národopisných slavností se konal v neděli 11. srpna 1946, tehdy pod názvem Rok na Podluží. Konal se při příležitosti položení základního kamene Slovácké chalupy v části obce Trávníky. Dopoledne se v devět hodin konala slavnostní mše svatá, a pracovní schůze národopisných pracovníků a krajských poslanců. „Tématem jednání bylo školství, národopis a poválečný nedostatek materiálů na zhotovování krojů. Požadavky byly sepsány a předány přítomným poslancům.“ (František Straka) Od jedenácti do dvanácti se konal koncert na náměstí. Odpoledne se v jednu hodinu vydal obcí krojovaný průvod podlužáckých dědin. Ve dvě hodiny se uskutečnilo kladení základního kamene ke Slovácké búdě. Poté se v programu volili stárci z Tvrdonic, předváděly se fašaňkové tance, dětské hry a soutěž nejlepších tanečníků ve verbuňku z Podluží. Program byl také doplněn o pásma ostatních dědin, například: rekruti (Stará Břeclav), svatba (Lanžhot – Poštorná), dožínky (Kostice), zarážení hory a vinobraní (Těšice – Mikulčice – Dolní Bojanovice), stavění máje (Moravská Nová Ves – Prušánky), hody (Tvrdonice za účasti všech). Program doprovázela cimbálová muzika Jožka Šťuky, dechová hudba Františka Juráčka a dechová hudba M. Rehorta. Součástí Podlužáckého roku byl i doprovodný program v podobě výstavy podlužáckého lidového umění, uspořádané ve škole. „Zásobování jídlem i pitím obstarali členové krúžku. Bylo výborné, přestože fungoval tehdy ještě lístkový systém.“ (František Straka)

Druhý ročník Národopisných slavností 1954

         Druhý ročník se konal až v roce 1954 pod názvem Národopisné odpoledne.

         „Po roce 1946 se ne vlastní vinou krúžek odmlčel. Teprve na jaře 1954 se na výzvu ONV Břeclav znovu sešel a 6. března 1954 zvolil svůj nový výbor, odhodlaný navázat na dobrou tradici a pečovat o to, aby členové krúžku byli dobrými propagátory nejen na Podluží, ale lidového umění vůbec. Na jeho popud uspořádal krúžek v létě 1954 pod záštitou KNV druhé Národopisné odpoledne. V příštích letech se krúžek, osvětová beseda v obci a další orgány dohodly, že tyto dvě přehlídky, uspořádané ve Tvrdonicích, budou počítány jako první a druhý ročník Tvrdonských národopisných slavností.“ (Ludvík Kuhn)