Přihláška do soutěží v tanci pro rok 2023

68. ročníku SLAVNOSTÍ PODLUŽÍ V PÍSNI A TANCI VE TVRDONICÍCH
dne 3. června 2023

Propozice soutěží pro rok 2023: Propozice soutěží TNS 2023

Přihláška k tisku: Přihláška do soutěží v tanci TNS 2023

Vyplněnou přihlášku odešlete nejpozději do 30. dubna 2023 některým z uvedených způsobů:

a) Odesláním níže uvedeného online formuláře přihlášky.

b) Kopii vytištěné a podepsané přihlášky na e-mailovou adresu: souteze-tns@email.cz

c) Písemně na adresu Obecní úřad, nám. Míru 31, 691 53 Tvrdonice.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jméno a příjmení
Přihlašuji se do soutěže v těchto tanečních kategoriích:
Hudební doprovod
Udělení souhlasu