Program roku 2018

Podluží v písni a tanci 1.-3. června 2018

Pátek 1. června
10.00    Koncert pro žáky Základní školy ve Tvrdonicích
Účinkují : DFS Mráček, DFS Šumavánek

19.00    Koncert DH Svatobořáci v areálu TNS

20.00    Slavnostní zahájení – Milan Trecha, předseda přípravného výboru 
              Přehlídka dechových hudeb
              Účinkují: DH Križovianka (SK)
              DH Sobuláci
              DH Mistříňanka
              DH Zlaťulka
              Konference Jožka Šmukař

Po skončení pořadu následuje lidová veselice, k tanci i poslechu hraje DH Mistříňanka a CM Dur.         

Sobota 2. června
12.30    Vesele muziko – koncert DH Svatobořáci na náměstí Míru

13.30    Slavnostní průvod dětských souborů z náměstí Míru do areálu TNS
Účinkují : Pomněnka Tvrdonice, Mládežnická CM z Lužic, Malý Lužičánek z Lužic, Mráček z Mrákova, Kostičánek z Kostic, Šumavánek z Klatov, Zlatý Levík z Nových Zámků SK, Vítězové dětských pěveckých soutěží Voděnka z Podivína

17.00    Soutěže ve zpěvu
              Soutěží mladí zpěváci z regionu v kategoriích sólo muži, ženy, duo muži, ženy, smíšené, trio muži, ženy, smíšené, doprovází CM                OLiNa Vitajte u násChodský soubor Mrákov

19,30   Podlužácký stárku…, soutěž   v podlužáckých tancích hošije a vrtěná a o titul Stárek Podluží                                                                             Soutěží mladí tanečníci z regionu.

             Doprovází CM OliNa,  CM Břeclavan, DH Podlužanka

20.00  Vzpomínka na Jožku Rampáčka – medailon ke 100. výročí narození
             Účinkují : CM Břeclavan,  dcera J. Rampáčka  Božena, syn Jožka a snacha Eva a Mužský sbor Kostice-Tvrdonice.

20.30    Vítězové soutěže mladých verbířů           

21.00    Tož čí sú hody –  vzpomínka na rok 1918
              Účinkují: Pěvecký sbor chlapců Starobřeclavjané a Starobřeclavská chasa
              Doprovází cimbálová muzika Břeclavan se zpěváky Zuzkou Martínkovou a Jiljím Herzánem.

22.00     Inspirace folklorem  módní přehlídka studentů SSUD Brno a FOLKLORSTYL

22.30     Vitajte u nás  Chodský soubor Mrákov
               Vyhlášení výsledků taneční soutěže

23.15     Slavnostní ohňostroj

Po skončení pořadů následuje lidová veselice, k tanci i poslechu hraje DH Podlužanka, CM OLiNa, CM Břeclavan, CM Zádruha

Neděle 3. června 
9.00     Slavnostní mše svatá za účastníky slavností v chrámu Páně sv. Mikuláše ve Tvrdonicích

10.00   Sjíždění chasy na vozech tažených koňmi na náměstí Míru, doprovází DH Podlužanka, vystoupení Chodského souboru Mrákov

13.30   Hore Tvrdonicama slavnostní průvod všech účinkujících, doprovází DH Podlužanka

14.30   Veselá je dědina
Účinkují : Stárek Podluží 2018, Chasa z Tvrdonic, Folklorní kroužek MŠ Tvrdonice, Pomněnka z Tvrdonic,
Mladežnická CM z Lužic
Vitajte u nás
Křenováka a Křenováček z Křenovic

15.30  Dědinečko moja – představení obcí regionu
Hodování v Jamě – mužský a ženský sbor, FK Pohárek, SK Hrozen, CM DUR
Mikulčice v notách Fanoše Mikuleckého – mužské sbory, sólisté a FS Věneček, CM Husaři a mládežnická CM z Lužic

Vitajte u nás účinkují:Všetečníci; SK, VUS ONDRÁŠ

Doprovodný program : Aktivity v Dětském dvoře; Jarmark řemesel spojený s prodejem,; Ochutnávka vín – Vinařství Čech, Balgovo malé vinařství, soutěž v tahání vína koštýřem, Prodej vína ve sklepě zahrádkářů, Výstava J. Rampáček ve Slovácké chalupě – připravil Okrašlovací spolek. Je připravena také bohatá nabídka občerstvení, ochutnávka piv z regionálních pivovarů.