Národopisný areál

  Když se tvrdonský krůžek začal v počátcích své činnosti rozrůstat, po úspěšných vystoupeních v rozhlase, po celém Československu, později též v protektorátu, začali jeho členové uvažovat o stavbě svého sídla. Inspirací jim byla chalupa z Tvrdonic vybudovaná pro Národopisnou výstavu československou v Praze v roce 1895. Na pomoc přišla náhoda – v letech 1942-1943 se připravoval regulační plán obce. Předseda Slováckého krůžku Tvrdonice Jan Kružík, předseda okrašlovacího spolku a zároveň řídící školy František Všetička a majitel konzervárny Jan Nešpor se domluvili, že by pro potřeby krůžku mohli využít pozemek na okraji vesnice v místě zvaném Trávníky. Pásávaly se tu husy a dobytek, byl zde rybník a jámy, jež zůstaly po těžbě písku. Plánovala se výstavba Slovácké chylupy, kolem se měla rozkládat zařízení sloužící kulturním, tělovýchovným a rekreačním účelům. Doplňkem měly být okrasné keře a stromy. Počátkem roku 1946 došlo k realizaci první části areálu – sportovního hřiště, na kterém se 11. srpna téhož roku konalo položení základního kamene Slovácké chalupy. Zároveň se konaly první národopisné slavnosti, které se setkaly s velmi dobrým ohlasem. Radostně naladění občané pokračovali v budování chalupy. Pomáhat jim přicházeli kamarádi z Kostic, Týnce a dalších dědin. Členové krůžku na výstavbu věnovali veškeré honoráře ze svých zájezdových vystoupení, finančně pomohly také také okresní a krajské státní orgány, jakož i ministerstvo vnitřního obchodu. Sbírku mezi svými členy uspořádal například také spřátelený Slovácký krúžek v Praze. Výsledkem stavby byl rozměrný cihlový objekt se sedlovou střechou a typickým žudrem, s interiérem vybaveným postupně dubovým vyřezávaným nábytkem a dřevěným stropem v lidovém stylu. Malérečky Marie Klencová, Marie Cyprisová a Anna Hasilová se ujaly výzdoby podlužáckými ornamenty. O další zdobné prvky a propagaci díla se zasloužili akademičtí malíři Rudolf Gajdoš, Jaroslav Blažek a Aleš Černý spolu s akademickým malířem Ferdou Štáblou. Po dokončení prací se před chalupou v roce 1954 konaly druhé národopisné slavnosti s názvem Odpoledňa na Podluží.
      Hlediště u Slovácké chalupy diváky skoro nestačilo pojmout, a proto se v krátké době poblíž něj, u rybníka, vybudovalo hlediště nové, s pevnými sedadly, a kromě toho podium s asfaltovým povrchem a další malá chaloupka pro režijní účely. Ta zároveň při folklorních pořadech slouží coby kulisa. V celém prostoru byly dosázeny okrasné keře, květinová zahrádka u Slovácké chalupy dostala nízký plůtek ze štípaných „hontů“ propletených vrbovým proutím.
      Areál je v majetku obce Tvrdonice, která si váží tohoto dědictví předešlých generací, pečlivě se o něj stará, udržuje ho a doplňuje. V posledních letech bylo zastřešeno jeviště, vybudováno nové hlediště s lavicemi, jehož část je také zastřešena. Pravidelně probíhá rekultivace a doplňování zeleně v celém areálu. V samotné chalupě proběhla rekonstrukce kuchyně, výměna oken, byla zde vybudována obřadní síň obce. Chalupa i areál jsou využívány nejen obcí, ale i ostatními zájemci k pořádání koncertů všech hudebních žánrů i dalších společenských akcí pro veřejnost i soukromého rázu.
      Především cizí návštěvníci oceňují nejen při slavnostech tento překrásný kout naší obce, stavební uspořádání, udržovanou zeleň, rybník a jeho okolí.