DNS Břeclavánek

Dětský národopisný soubor Břeclavánek

Dětský národopisný soubor Břeclavánek se stal za léta své existence, která má svůj počátek v roce 1984, nedílnou součástí kulturního a folklórního života Břeclavska.
Soubor umělecky zpracovává především oblast Podluží, ale nevyhýbá se ve své tvorbě ani zpracování jiných folklórních oblastí Moravy a Slovenska.
Ve dvou tanečních skupinách a cimbálové muzice tančí, zpívá a hraje řádově 70 dětí.
Břeclavánek se pravidelně účastní mnoha domácích i zahraničních festivalů a sám pořádá nebo se spolupodílí na organizaci mnoha folklórních akcí v regionu.