Mutěnice

Mužský pěvecký sbor

Mužský pěvecký sbor z Mutěnic vznikl v únoru roku 2001 a tvoří jej dvacet nadšených ctitelů lidových písní. Záliba v lidové písni sbor předurčuje především k vystoupením na folklorních slavnostech a festivalech. Každoročně organizuje v areálu mutěnických vinných sklepů setkání mužských sborů s názvem ,,Zpívání Pod Búdama…“, spolupořádá Vinařské dny, které se v Mutěnicích tradičně konají začátkem září. Zpívá také na domácích Kateřinských hodech a zúčastňuje se nejrůznějších setkání mužských sborů. Výstavy vín, každoroční Živý Betlém a vánoční koncerty jsou jen některé z dalších kulturních akcí v  Mutěnicích, na nichž mužský sbor vystupuje.
Mužáci reprezentují obec Mutěnice také v širokém okolí.
Repertoár sboru tvoří především lidové písně z Podluží a jejich úpravy.