Tvrdonská chasa

Tvrdonská chasa je skupina mladých příznivců lidového folkloru a tradic regionu Podluží. Členové chasy každoročně organizují krojované hody, které začínají první srpnovou neděli a trvají tři dny. Právě v tomto termínu uvidíte chasu v plné kráse tradičního podlužáckého kroje. Jelikož všichni krojovaní se mají navzájem podporovat, tvrdonská chasa navštěvuje od začátku prázdnin až do konce října přespolní hody okolních vesnic. V zimě chasa pořádá Krojový ples, na němž vystupuje s připravenou besedou. I v prosinci se můžete těšit na další zábavu, a to Dívčí vínek, který je obohacený o polonézu tento ples organizují tvrdonské stárky.

Chasovních akcí je během roku velká  spousta. Cílem chasy je udržování lidových tradic a jejich následné předávání novým mladším členům. Aby se chasa měla, kde scházet a utužovat vztahy, začalo se intenzivně pracovat na obnově chasovního sklepa, který tak bude jejich celoročním útočištěm. Letošní účast chasy na slavnostech není výjimkou. Každoročně se chasa zapojuje i do příprav slavností, kdy chlapci přivezou májky, ostrouhají je a nakonec i rozvezou a postaví v obci. Tvrdonská děvčata na májky přiváže mašle a nakonec se vypraví do areálu, kde umetají a uklízejí podium. Letos se chasa představí v sobotu s pásmem fašank.