DNS Břeclavánek

Vznikl v roce 1984. Za dobu své téměř 40leté existence prošly souborem stovky tanečníků, zpěváků a muzikantů. Zpracovává dětský folklór jihovýchodní Moravy, především regionální oblasti „Podluží“, ale ve své činnosti se nevyhýbá též zpracování dětského folkloru jiných národopisných regionů z Moravy i Slovenska. Pravidelně vystupuje na kulturních akcích a festivalech v České republice i v zahraničí. Svými vystoupeními potěšil diváky ve Francii, Polsku, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Srbsku, Bulharsku, Rusku, na Sicílii a Turecku. Spolupracoval s Českým rozhlasem a televizí.
Je organizátorem dětské pěvecké soutěže O malovaný tulipán Boženy Šebetovské a dětského krojového plesu ve St. Břeclavi. Divácky vděčný a vždy do posledního místa vyprodaný bývá tradiční vánoční koncert Břeclavánku.
Břeclavánek je také pravidelným účastníkem TNS a v letošním roce se jeho divákům představí mladší taneční skupina. Na jevišti uvidíte dvacítku dětí od čtyř do devíti let. Představí se vám s novým pásmem o panenkách. Vedoucími této skupiny jsou Jaroslava Studená a Zuzana Káňová Studená.
znikl v roce 1984. Za dobu své téměř 40leté existence prošly souborem stovky tanečníků, zpěváků a muzikantů. Zpracovává dětský folklór jihovýchodní Moravy, především regionální oblasti „Podluží“, ale ve své činnosti se nevyhýbá též zpracování dětského folkloru jiných národopisných regionů z Moravy i Slovenska. Pravidelně vystupuje na kulturních akcích a festivalech v České republice i v zahraničí. Svými vystoupeními potěšil diváky ve Francii, Polsku, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Srbsku, Bulharsku, Rusku, na Sicílii a Turecku. Spolupracoval s Českým rozhlasem a televizí.
Je organizátorem dětské pěvecké soutěže O malovaný tulipán Boženy Šebetovské a dětského krojového plesu ve St. Břeclavi. Divácky vděčný a vždy do posledního místa vyprodaný bývá tradiční vánoční koncert Břeclavánku.
Břeclavánek je také pravidelným účastníkem TNS a v letošním roce se jeho divákům představí mladší taneční skupina. Na jevišti uvidíte dvacítku dětí od čtyř do devíti let. Představí se vám s novým pásmem o panenkách. Vedoucími této skupiny jsou Jaroslava Studená a Zuzana Káňová Studená.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *