DNS Kyczerka

Byl založen v roce 2022 jako součást Lemkovského souboru písní a tanců Kyczera ve městě Lehnica. Jeho členy jsou děti ve věku 4-14 let, které jsou rozděleny do dvou skupin podle věku. Mladší skupina 4-9 let, starší 10-14 let. V repertoáru mladších dětí mají místo tradiční dětské písně a hry dětí. Jsou zpracovány v pásmech „ Zasviť mě slunéčko“, „Žaba“, „Koza-kozina“ a dalších. Starší děti předvádějí stylizované chlapecké a dívčí tance z regionu.
Soubor doprovází malá kapela.
Soubor Kyczerka vystupuje každoročně na „Łemkowskie Watry“ ve Zdyni a Michałówě, na různých festivalech a slavnostech v Lehnici a regionu a pravidelně se účastní Mezinárodního folklorního festivalu „Świat pod Kyczerą“ , který pořádá.
Zúčastnil se také prestižního festivalu dětských regionálních souborů Dovolená dětí hor v Nowam Syczu. Soubor vystupuje v tradičních dětských lemkovských krojích.
Lemkové jsou etnografickou skupinou obývající do druhé světové války severní Karpaty.
Někteří Lemkové zdůrazňují svou příslušnost k ukrajinskému národu, ale většina se považuje za samostatný národ, zdůrazňujíce své vazby s Rusíny na Slovensku a v Zakarpatí – Podkarpatské Rusi. Po druhé světové válce byli někteří deportováni na Ukrajinu,
ostatní vysídleni na západní a severní území Polska, kde se rozptýlili mezi ostatní obyvatelstvo. V důsledku toho byl téměř zničen jejich jazyk a jejich jedinečná kultura. Soubor Kyczera a Kyczerka jsou jednou z několika mála folklorních skupin v Polsku, které se snaží uchovávat a zachránit tuto kulturu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *