DH Zlaťulka

Dechová hudba Zlaťulka vznikla na jaře roku 1993. U jejího zrodu stálo několik muzikantů ze zanikající DH Starohorky z Velkých Pavlovic, kteří chtěli nadále pokračovat v hraní tradičních krojových hodů a zábav ve stylu a duchu „Juráčků“ – muziky, která v 60 až 80 letech ustálila způsob interpretace sousedských, valčíků, polek, vrtěných, verbuňků a hošijí, které k hodům na Podluží historicky patří. Základním kamenem repertoáru byly vždy skladby Metoděje Prajky, Antonína Žváčka, Jožky Konečného a dalších jihomoravských lidových autorů, ale kapela nikdy neodmítla zahrát písničky a skladby z dílen autorů jiných regionů Moravy a Česka a rovněž z řad tanečních melodií. Přesto byla vždy Zlaťulka označována jako pravověrná podlužácká dechová hudba.

Duchovním otcem, manažerem a kapelníkem Zlaťulky byl po založení Petr Straka z Lanžhota, hrající první křídlovku. Ten během jednoho roku, spolu se svým bratrem Františkem Strakou a dalšími zakládajícími členy, vytvořil
a stabilizoval jádro kapely z řad mladých muzikantů Moravy a Slovenska tak, že již v sezóně 1994 se začala kapela postupně prosazovat na podlužáckých hodech v jednotlivých obcích. Nová a neznámá kapela měla zpočátku velké množství skeptiků a kritiků, kteří jí v silné konkurenci hrajících kapel dávali jen malé šance na udržení či přežití.

Filozofií Zlaťulky bylo od počátku zachování vlastního “hodového” stylu, respektujícího odlišnosti tradic v jednotlivých obcích a oblastech, rovný přístup a utváření kamarádského prostředí mezi muzikanty a krojovanou chasou
v jednotlivých obcích, nepředstíraná chuť lidi pobavit, co nejmenší snaha o vlastní propagaci jiným než přirozeným způsobem a odmítavý postoj k nečistým medializačním praktikám některých kapel.

Postupné naplňování této filozofie umožnilo Zlaťulce nejen přežít, ale již v roce 1996 patřila k nejoblíbenějším hodovým muzikám na Podluží. Její působení však není omezeno pouze oblastí Podluží, a proto se také postupně dostala i do povědomí posluchačů za hranicemi podlužáckého regionu. Tomu velmi napomáhá i každoroční účast kapely na páteční přehlídce dechových hudeb Podlužáckých národopisných slavností ve Tvrdonicích, která mívá pro kapelu vždy strategický význam.

Na konci sezóny v roce 1996 ukončuje z rodinných důvodů své působení ve Zlaťulce Petr Straka a funkci kapelníka přebírá Peter Ondriska, který je kapelníkem do dnešní doby.

Ukázka:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *