MŠ Tvrdonice

Folklorní kroužek mateřské školy Tvrdonice

V naší mateřské škole se děti snažíme vést k poznání a úctě k tradicím, kroji a lidové písničce.

Folklorní kroužek zde pracuje již několik desítek let. S dětmi pravidelně nacvičujeme pásma dětských her, písniček a tanců nejen k vystoupení na tradičních národopisných slavnostech, ale také na mnohé jiné příležitosti. Kroužek vystupuje například na oslavách Svátku matek, připravuje talentované děti na účast v regionálních pěveckých soutěžích, zajišťuje program k vítání občánků.

Možnost účasti na národopisných slavnostech je pro děti i paní učitelky, která děti připravují, každoročně velkou motivací a zároveň odměnou za celoroční práci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *