Koňaré – Slovácký krúžek

25. let Slováckého krůžku Koňaré z Poštorné

Autor, režie: Marie Pospíšilová, František Šulák, Anna Hlavenková

Slovem provází: František Schulz

Účinkují: Dětský folklorní soubor Koňárci, Ženský pěvecký sbor, Mužský pěvecký sbor, krojovaná chasa

Doprovází František Šulák na cimbál

V roce 1999 několik poštorenských folklorních nadšenců založilo Slovácký krúžek Poštorná – Koňaré (podle staré přezdívky Poštoranů). Ten si zakrátko získal respekt i uznání na celém Podluží. Nyní má sto dvacet členů, kteří pracují v ženském a mužském pěveckém sboru, Poštorenské chase a dětském souboru Koňárci. Krúžek každoročně pořádá tradiční lidové slavnosti, jako jsou letní hodky, podzimní hody, Slovácký ples nebo vyhlášený Poštorenský fašank. Dále organizuje pěvecká setkání, vánoční zpívání a tradiční Jarmark sv. Lucie. V letošním roce slaví výročí dvacet pět let od svého založení.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *